ROZPIS KURZŮ A PŘIHLÁŠKY

Rozpis kurzů


Přihlásit se můžete kliknutím na kód kurzu. Zobrazí karta s detaily a možnost přihlášení.
Můžete se hlásit i do kurzů, které již začaly. První hodiny si lze nahradit a látku snadno doženete.
Počty týdnů jsou uvedeny bez odečtu svátků a prázdnin, tyto lekce lze nahradit v jiných kurzech.

Kliknutím na téma kurzu zobrazíte seznam všech kurzů k danému tématu, včetně podrobných informací a možnosti přihlásit se.

Kurzy se řídí těmito podmínkami

Taneční obory:

Orientální tanec |

Výtvarné obory:

Keramika |

Dramatické obory:

Další obory:

Akce studia: