PODMÍNKY KONÁNÍ A ÚČASTI V KURZU

 

Trvání kurzu 

v týdnech je vždy vyznačeno u konkrétního kurzu v přihláškách. Případné státní svátky nejsou nahrazovány. Totéž platí i pro případ uzavřené školní budovy z důvodu prázdnin či ředitelského volna, které studio nemůže ovlivnit

Přihláška je platná

až po příchodu první platby (zálohy nebo kurzovného). Vyjímkou je platba dárkovým kuponem HappyTime, pokud je toto řádně vyznačeno v přihlášce, je přihláška platná ihned po ověření kuponu. 2. Při velkém počtu zájemců rozhoduje o účasti v kurzu pořadí zaplacení zálohy nebo kurzovného, nikoliv pořadí přihlášek.

Platební podnímky

Platbu zálohy lze provést výhradně bezhotovostně na účet studia, specifikovaný v emailové výzvě k úhradě, vs. je číslo vaší přihlášky. Doplatek kurzovného lze provést převodem nebo na první hodině hotově, kupony RelaxPASS, FlexiPASS, Sodexho Pass, Chéque Dejeuner, Accor Services nebo dárkovým šekem. Kurzovné lze hradit také z fondu FKSP, zaměstnavatel musí vystavit objednávku.

Ukázková hodina

Lze přijít na ukázkovou hodinu a zaplatit ji jednotlivě, pokud to kapacita kurzu umožňuje. Pokud se rozhodnete do kurzu chodit, na druhé hodině doplatíte zbytek kurzovného 

Náhrada hodin při nemoci, dovolené

Při neúčasti na hodině (dovolená, nemoc) si lze lekci nahradit, existuje-li obdobný kurz, po domluvě s kanceláří studia. Při dlouhotrvající nemoci (déle než měsíc) lze zbývající kurzovné od nahlášení nemoci převést na další pololetí. Důvod je nutné doložit lékařským potvrzením. 

Zrušení kurzu

Pokud je kurz zrušen rozhodnutím studia, může účastník přejít do jiného kurzu nebo požádat o vrácení poměrné části kurzovného. Studio si vyhrazuje právo zrušit nebo sloučit po dohodě s účastníky kurz který není dostatečně obsazený. V případě, že účastník nepřestoupí do jiného kurzu, bude mu zaplacené kurzovné vráceno. Změna osoby lektora, pokud studio zajistí pokračování výuky, nezakládá nárok na vrácení kurzovného.

scroll back to top