Vladimír

Vladimír

Vladimír Všetečka vystudoval SUPŠ, obor „Scénická technika pro divadlo, film a televizi“. V té době byl žákem řady významných malířů své doby. Dále pokračoval ve studiích na DAMU v Praze, na katedře „Scénického výtvarnictví“.

Jako scénograf vytvořil přes 320 scénických a kostýmních výprav pro česká i moravská divadla. Jeho scénografická práce byla mnohokrát oceněna na různých přehlídkách, dvakrát byl vyzván k reprezentaci české scénografické tvorby na pražském „Quadriennale“. 25 let byl šéfem výpravy v Divadle Příbram.

Od roku 2004 pracuje v ateliéru scénografie Národního divadla v Praze. Věnuje se rovněž pedagogické činnosti.

Souběžně se scénografií se intenzivně věnuje volné malbě. Inspiračními zdroji mu jsou převážně česká krajina a lidská postava. Dosud připravil více než 50 samostatných výstav. Podílel se rovněž na mnoha výstavách kolektivních.

Jeho práce jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách kromě České republiky také v Německu, Rakousku, Polsku, Belgii, Velké Británii, ve Švýcarsku, v Maďarsku, ve Slovenské republice, ve Francii a v USA.

Vladimír Všetečka je členem Nového sdružení pražských umělců, Sdružení výtvarníků České republiky a tvůrčí skupiny Tolerance 14. Žije a pracuje v Praze.

scroll back to top